Therapie

 
 

Voeding als medicijn

Voeding heeft een spectaculaire invloed op onze psyche en onze emoties. Om niet verdwaald te geraken in eindeloze gesprekken doe ik een beroep op jouw eigen verantwoordelijkheidsgevoel om zo gezond mogelijk te leven. Ik zal je hierin ook heel specifiek begeleiden. Als leek zie je soms met al die tegenstrijdige meningen rond voeding en gezondheid de bomen door het bos niet meer. Ik heb jarenlang onderzoek gedaan naar de invloed van voeding op onze gezondheid en ik heb er een aantal jaren geleden ook een boek rond geschreven: ‘Een leven lang gezond en gelukkig’. Na ons eerste gesprek zal je al een goed beeld hebben rond hoe je je voeding best kan aanpassen om je angsten, depressie, burn-out of stress te helpen counteren. 

 

Cognitieve gedragstherapie

Bij deze therapie gaat het vooral over uw moeilijkheden die in het heden spelen. De therapie is praktisch en gestructureerd en legt nadruk op zowel het veranderen van uw gedragspatroon als op het veranderen van uw manier van denken.

 

Cliëntgerichte psychotherapie

Deze therapie is gericht op het verschil dat u kunt ervaren tussen wat u denkt en voelt, tussen wat u wilt en wat u durft. Om te ontdekken wat u belemmert, wordt bij deze therapievorm van u gevraagd om bij uw gevoelens stil te staan. Door het leren erkennen, verwoorden en ervaren van gevoelens leert u moeilijke ervaringen onder ogen te zien en te accepteren, waardoor u in staat bent uw problemen vanuit een nieuw perspectief op te lossen.

 

Psychodynamische psychotherapie

De therapie gaat ervan uit dat uw huidige gedrag wordt veroorzaakt door onverwerkte ervaringen in het verleden. Het doel van de therapie is het bewust maken van onverwerkte gevoelens zodat ze minder invloed hebben op uw huidige gedrag.

 

Mindfulness

De aandacht gaat naar erkenning van wat is, zonder oordeel, met de bedoeling contact te maken met dat deel in u dat de oorsprong is van uw klacht.

 

Binnen mijn visie op psychologische begeleiding en hulp zie ik de mens als één geheel; gedrag, emoties, denken, fysiek (niet)welzijn en sociale omgeving zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar.